Tag: Risicomanagement modellen

Kaplan en Mikes Strategisch risicomanagement

Robert S. Kaplan ontwikkelde het Kaplan risicomodel, een veelgebruikt raamwerk dat bekend is van de balance scorecard. De afgelopen jaren is Robert S. Kaplan zich steeds meer is gaan verdiepen in risicomanagement. Samen met Anette Mikes schreef hij in 2012

Watermeloen Model als basis voor risk control

In deze blog leg ik het watermeloen model verder uit. Eerder heeft Erik van Marle dit model omschreven in zijn blog “Verschillende implementatiemodellen op een rij en Best Practice Watermeloen+ model”. Met deze aanvullende uitleg weet jij als controller of auditor

Nieuwe versie van Three lines of defence IIA = 3LM

Midden in de zomer van 2020 komt het Three Lines of Defence model met een update. Hoewel de vakantie voor velen in volle gang was, legden de risicomanagers wel even hun vakantieboek opzij om deze update even door te nemen Het 3LoD wordt veel gebruikt

10 risicomanagement-modellen die je moet kennen!

“Wat is risicomanagement?”  Het is vaak de eerste vraag die organisaties hebben die met risicomanagement willen beginnen of die hun risicomanagement verder willen ontwikkelen. Bij het beantwoorden van deze vraag zoeken veel mensen naar voorbeelden, modellen en best practices voor een duidelijk en volledig beeld van het mooie vak: risicomanagement. In deze blog delen wij een overzicht van

Coso principe 17: continu verbetering

De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management -Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. En het was nodig! Er is immers

COSO principe 16: Beoordelen van de risico’s en prestaties

De nieuwe coso linkt risico’s nadrukkelijk aan strategie en prestaties. Prestaties worden niet altijd gehaald doordat er bijvoorbeeld vooraf onjuiste aannames zijn gedaan of dat geïmplementeerde werkwijzen toch niet blijken te werken. Maar soms worden de prestaties beïnvloed door risico’s

‘Three Lines of Defense’ risicomanagement model

Het 3-lines of defence model is een veel beschreven methode om aan de buitenwereld te laten zien dat de organisatie in control is. Risicomanagement speelt een steeds grotere rol in dit “control denken”. Kun je eigenlijk wel fully in control

COSO Principe 15: Analyse van veranderingen

Risicomanagement is nooit af. In een snel veranderende wereld (VUCA) moeten organisaties continu veranderen en meebewegen. Dit betekent dat ook de strategie en doelstellingen regelmatig aangepast dienen te worden. En dit betekent ook wat voor het bestaande risicomanagement. Principe 15:

Principe 10: risico-identificatie

In COSO-principe 10 wordt een selectie gemaakt van beheersmaatregelen voor de mitigatie van risico’s.   De organisatie identificeert risico’s die impact kunnen hebben op de realisatie van de strategische doelstellingen De organisatie identificeert de risico’s die impact kunnen hebben op het bereiken van

Principe 14: Ontwikkeling integraal beeld van de risico’s

De organisatie ontwikkelt en evalueert een integraal beeld van de risico’s. Dit klinkt makkelijk maar is in de praktijk vaak lastig. Heb je überhaupt wel eens een integrale risicorapportage of dashboard gezien? Op deelgebieden als privacy, finance, legal, quality, HR,

COSO-model Principe 13: Implementatie risicoreactie

Gelukkig zet COSO 2017 risico-acceptatie bovenaan en daarmee sluit zij aan bij de visie dat niet alle risico’s beheerst hoeven te worden. Wel is het bij beheersmaatregelen belangrijk om te beseffen dat altijd eerst naar de vraag naar de reeds bestaande beheersmaatregelen moet worden gesteld. Dit

Invulling geven aan het Three Lines of Defence model

Corporaties zijn met elkaar op zoek om een goede invulling te geven aan de onafhankelijke control functie. Wanneer we kijken naar het Three Lines of Defence model en de rol van de onafhankelijke controller hierin, zien we dat deze strikt genomen in

COSO principe 11: Risicoanalyse

De grote kracht van risicomanagement is om het management de juiste prioriteiten te laten stellen voor de inzet van mensen & middelen. Hiervoor dient de kans en impact van de geïdentificeerde risico’s te worden vastgesteld. Dit onderdeel wordt uitgelegd in

COSO 2017 Principes met betrekking tot performance

In deze blog ga ik in op hoe risico-identificatie in de nieuwe COSO 2017 wordt omschreven met mijn eigen interpretatie en voorbeelden. Introductie risicomanagement principes in relatie tot performance Waardecreatie en -behoud zijn twee zaken die worden gerealiseerd door het identificeren en

Nieuwe COSO 2017

Elke organisatie heeft een strategie met de intentie haar doelen te verwezenlijken en toegevoegde waarde te creëren. Door ERM te integreren bij de vorming van een strategie, ontstaat waardevol inzicht in het risicoprofiel dat verbonden is met die strategie en

COSO 2017, 5 principes van GOVERNANCE EN CULTUUR

Het nieuwe COSO-ERM 2017 raamwerk legt de nadruk op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde. Risicomanagement wordt strategisch risicomanagement. Een van de vijf thema’s die COSO behelst is governance en cultuur. Binnen governance en cultuur zijn op zijn beurt 5 heldere