Tag: Governance

COSO 2017, 5 principes van GOVERNANCE EN CULTUUR

Het nieuwe COSO-ERM 2017 raamwerk legt de nadruk op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde. Risicomanagement wordt strategisch risicomanagement. Een van de vijf thema’s die COSO behelst is governance en cultuur. Binnen governance en cultuur zijn op zijn beurt 5 heldere

Corporate Governance en veilig incidenten melden

Natuurlijk wordt de wereld transparanter en willen we ook ook steeds meer weten van bedrijven. En zolang bedrijven en dus personen INTEGER handelen heeft dit een zeer positieve uitwerking op de uitstraling van de organisatie. Er is tegenwoordig echter ook

Trots op de Risicomanagement cultuur van het Oogziekenhuis

Het ziekenhuis is een complexe organisatie met hoge risico’s. Hoe zorg je voor de introductie van een juiste cultuur in een hoog geprofessionaliseerde organisatie? Kan de patiënt een rol spelen om risico’s te verkleinen en zo ja, hoe? Frans Hiddema,

Bijna ziet de nieuwe Corporate Governance Code het licht!

Op donderdag 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Corporate Governance Code in boekjaar 2017.  Hieronder onze reactie op het voorstel voor herziening van

360 graden feedback voor alfa-mannetjes

Manfred Kets de Vries schrijft regelmatig in het FD. Door de loop van de tijd heb ik vele boeken van zijn hand gelezen, die veelal gaan over leiderschap. Dit keer schreef hij een mooi stuk over de Alfa leider, en

Pas op voor de media

Veel overheidsorganisaties leven in een glazen huis. De raad, burgers (via een WOB verzoek), de media: iedereen kijkt met ze mee. Als er iets mis gaat dan kunnen hun misstappen lang of kort in de media blijven rondgalmen. Maar waarom

Innovatie en risicomanagement

Toen ik laatst met mijn zoon aan het hockeyen was, was hij vastberaden zijn backhandslag te verbeteren. Toen het een paar keer niet lukte trok hij een sip gezicht. Waarom werkte het vandaag niet? leek hij zich af te vragen.

Bestuurder verantwoordelijk voor risicomanagement

Met veel risico heeft de commissie Van Manen, het bestuur en de raad van commissarissen een gezamenlijke verantwoordelijkheid gegeven voor het implementeren en waarborgen van een cultuur die gericht is op de lange termijn waardecreatie. Een nieuw hoofdstuk corporate governance. Dit zal  geen

Monitoring commissie Governance van Maanen concretiseert risicomanagement

Afgelopen april publiceerde de commissie Van Maanen haar Consultatiedocument voor herziening van de Governance Code. Hierin wordt gepleit voor een versteviging van risicomanagement.  “Goede corporate governance verlangt dat thema’s als lange termijn waarde-creatie, risicobeheersing, cultuur, effectief bestuur en toezicht, beloningen en de relatie met aandeelhouders geen